Profilul angajatului

Legea 293 / 2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, prevede la articolul 11 următoarele:

Art. 11
Pot dobandi calitatea de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunosc limba romana;
c) indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
d) au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
e) nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea de infractiuni;
f) indeplinesc conditiile specifice postului, inclusiv criteriul de inaltime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
i) nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politica.

%d blogeri au apreciat: