Info FSANP | ANP, metodologiile de desfășurare a probelor de concurs, în consultare

Info FSANP | ANP, metodologiile de desfășurare a probelor de concurs, în consultare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

– Proiectul deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru aprobarea metodologiilor de desfăşurare a probelor de concurs cu caracter eliminatoriu pentru ocuparea posturilor vacante de poliţist de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro

Sursa fsanp.ro

%d blogeri au apreciat: