INFO FSANP | Despre acordarea titlului de specialist de clasă pentru polițiștii de penitenciare

INFO FSANP | Despre acordarea titlului de specialist de clasă pentru polițiștii de penitenciare

INFO FSANP

Ministerul Justiției ne oferă explicațiile solicitate de o parte dintre colegii care văzuseră un demers similar la poliție în legătură cu acordarea titlului de specialist de clasă.

Altfel, fie vorba între noi cei câteva mii care citim pe fsanp.ro relativ zilnic, știam că acesta va fi răspunsul, legea fiind clară. Dar, trași fiind târâș de un oarecare populism, am ales să preluăm întrebarea văzută de colegi de-ai noștri care cred că iarba e mai verde prin curtea sindicatelor din poliție.

Raspuns-MJ-acordare-titlu-specialist-de-clasa_compressed

Prin urmare, acordarea titlului de specialist de clasă și a beneficiului pecuniar corespunzător este în conexiune cu modul de aplicarea Legii-cadrunr.153/2017, având în vedere limitele de creştere prevăzute de actul normativ, cu dispoziţiile din legile bugetare anuale și alte acte normative cu implicaţii financiare asupra drepturilor de personal, pe baza alocaţiilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

Drept urmare, până la aplicarea integrală a prevederilor legii-cadru, sunt incidente dispozițiile menţionate mai sus, astfel că se acordă în continuare drepturile salariale stabilite anterior, polițiștii de penitenciare putând beneficia de prevederile art. 28 anexa VI din Legea nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în totalitate în vigoare a legii.

Având în vedere cele expuse,precum și faptul că Legea nr. 153/2017 se aplică etapizat până în anul 2022, apreciem că la momentul actual, titlul de specialist de clasă ar putea fi acordat personalului din sistemul administrației penitenciare doar printr-o intervenție legislativă de același nivel care să confere acordarea acestui drept, mai devreme decât aplicarea etapizată a legii. (Sursa: MJ 5-43698-03.07.2020)

%d blogeri au apreciat: