INFO FSANP, detalii privind calendarul procedurilor de resurse umane (schimbări, mutări, angajări, avansări) în 2020

INFO FSANP, detalii privind calendarul procedurilor de resurse umane (schimbări, mutări, angajări, avansări) în 2020

Prin adresa 41776/15.07.2020 ANP ne transmite o serie de informații referitoare la procedurile de resurse umane ce urmează a fi desfășurate în cursul anului 2020. Mai jos, detalii.

41776/15.07.2020

Stimate domnule președinte,

Vă comunicăm faptul că, printre obiectivele administrației naționale a penitenciarelor stabilită pentru anul 2020, se regăsesc și demararea următoarelor activități:

I. schimbare din funcție a polițiștilor de penitenciare

Prin organizarea sesiunii de schimbare din funcția polițiștilor de penitenciare se dorește identificarea posturilor care pot face obiectul acestei acțiuni urmărindu-se următoarele aspecte: reducerea gradului de vulnerabilitate prin ocuparea unor posturi din domenii care au deficit mare de personal, stabilizarea personalului de posturi, diminuarea impactul negativ asupra unor sectoare de activitate, determinat de scădere a personalului, ocuparea posturilor unice.

II. mutarea, la cerere, a polițiștilor de penitenciare

Menționăm că, organizarea sesiune de mutare, la cerere, a polițiștilor de penitenciare se dorește a fi demarată în perioada septembrie octombrie a acestui an, iar la identificarea posturilor care pot face obiectul acestei acțiuni se vor avea în vedere următoarele aspecte: păstrarea unui echilibru, din prisma încadrării cu personal, între unitățile penitenciare, stabilizarea personalului pe posturi, reunirea familiei.

Pentru demararea și finalizarea acestor activități sunt necesare următoarele demersuri:

  • Aprobarea ordinului ministrului justiției referitor la regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliție și de penitenciare și a procedurii de desfășurare a verificărilor specifice și criteriilor de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare. Menționăm că regulamentul se află în procedura de aprobare;
  • Emiterea deciziei directorului general al administrației naționale a penitenciarelor pentru aprobarea metodologiei de desfășurare a interviului profesional. Interviul profesional este prevăzut la ar. 6, alin. 1 lit d din ordinul ministrului Justiției 2641/2020 pentru aprobarea metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute. Menționăm că metodologia se află în procedură de aprobare .
  • Definitivarea metodologiilor pentru desfășurarea probelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de polițist de penitenciare. Precizam că metodologiile reprezintă acte subsecvente regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor/ examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare astfel, organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor sportive pentru evaluarea performanței fizice, a probelor practice, precum și a probelor orale de verificare a cunoștințelor de limbă străină, necesare în situația în care se impune departajarea polițiștilor de penitenciare se realizează potrivit normelor și baremelor aplicabile în cazul probelor similare din cadrul concursurilor/ examenelor pentru ocuparea posturilor vacante de polițist de penitenciare.

III. Scoaterea la concurs a unor posturi vacante

Pentru acoperirea deficitului de personal înregistrat la nivelul administrației penitenciare se dorește demararea procedurii de scoaterea la concurs, în cursul acestui an, pentru 1350 de posturi vacante (750 de posturi, pentru care există finanțare și 600 de posturi care s-au vacantat de la începutul anului, ca urmare a încetării raporturilor de serviciu).

IV. Organizarea unei sesiuni de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară

Acest obiectiv derivă din prevederile art. 96 din legea 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare.

Trebuie să subliniem că, obiectivele propuse pot fi realizate doar după aprobarea cadrului legal care guvernează aceste demersuri, menționate anterior .

De asemenea, Administrația Națională a Penitenciarelor își rezervă dreptul de a nu preciza nici un termen în ceea ce privește obiectivele precizate la punctele III, respectiv IV, deoarece realizarea acestora este condiționată, în prezent, de art. 27 alin. 3 din legea numărul 55/2020. (Sursa FSANP/ANP 41776/15.07.2020)

%d blogeri au apreciat: