Istoria celui mai vechi penitenciar din zona Moldovei

Istoria celui mai vechi penitenciar din zona Moldovei

Astazi va prezentam istoria celui mai vechi penitenciar din zona Moldovei care se afla in orasul Targu- Ocna si anume Penitenciarul Targu-Ocna sau ,,penitenciarul sanatoriu TBC “.
Acest penitenciarar are o vechime de peste 162 de ani si a fost ctitoria Domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica care a domnit intre anii ( 1849 – 1856 ) .
Penitenciarul a luat fiinta deoarece in aceasta localitate a existat numeroase zacaminte de sare iar extractia sari din zona Targu-Ocna era un fel de privilegiu – monopol al unor boieri şi ulterior al domnului ţării până sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza când va deveni monopol de stat.
Din documentele studiate existente la mina ,, SALINA” din localitate, rezultă că o exploatare mai raţională a sării se cunoaşte începând cu anul 1400, când se mută cămărăşia ( delegatul domnitorului ţării ca administrator al ocnelor), de la Grozeşti la Târgu Trotuş, care era în acel timp punct de vamă al legăturilor comerciale dintre Moldova şi Ardeal, prin pasul Oituz.
În anul 1434 cămărăşia se mută în mod definitiv la Târgu Ocna, localitate care începe să se dezvolte odată cu aşezarea populaţiei străine venită din Ardeal, ca specialişti în extragerea sării şi care vor avea o contribuţie majoră în recunoaştere Târgului ca oraş în anul 1600.
Exploatarea sării se făcea în mai multe ocne concomitent, dar în una singură munceau condamnaţii la muncă silnică, introduşi în ocnă la începutul osândei şi ieşind de acolo două ori pe an, cu ocazia sărbătorilor religioase, de Crăciun şi de Paşte.
În anul 1851, domnitorul Moldovei Grigore Ghica (1849-1856), împreună cu suita sa vizitează Ocnele şi constată starea de sălbăticie a condamnaţilor la muncă silnică care trăiau în fundul ocnei şi cuprins de mila faţă de soarta osândiţilor prin Opisul domnesc nr.46 din 3 iulie 1851 , pune la dispoziţie clădirea unui modern castel pentru „arestaţii ocnelor ” care sa aibă în componenţă o manufactură şi un paraclis cu hramul Sfântul Grigore Teologul.
Domnitorul Grigore Ghica a însarcinat Departamentul Lucrărilor Publice să înfiinţeze, din veniturile sale, „o închisoare solidă, cu zid primprejur, în apropiere de groapa ocnelor, care va sluji de adăpost vinovaţilor în vreme de noapte, iar ziua vor fi coborâti la groapa ocnei spre a lucra la mina de sare .
Aceste dispoziţii au fost puse în lucru prin trimiterea la faţa locului a unui arhitect al statului, pentru a întocmi planul şi devizul acestei lucrări.
Cu toate că proiectul castelului a fost făcut în termenul stabilit, în cursul anului 1852, izbucnirea crizei orientale a amânat finalizarea acestui proiect câţiva ani.
Abia dupa revenirea lui Grigore Ghica, dupa încetarea regimului de ocupaţie rusesc, lucrările de zidire a închisorii au fost reluate sub Panu, încheindu-se la sfârsitul anului supravegherea lui Anastase 1855.
Din aceste înscrisuri rezultă faptul ca Penitenciarul Târgu Ocna a fost fondat prin Opisul domnesc nr.46 din 3 iulie 1851.
Până la terminare clădirii închisorii propriu zisă, domnitorul dispune scoaterea ocnaşilor şi instalarea lor în castelul său din oraşul Târgu Ocna, ce-l dăruieşte în acest scop.
Acest castel compus din parter şi un etaj, prevăzut cu subsol cu două beciuri, construit cu pereţi din piatră, se menţine şi în zilele noastre, fiind utilizat ca pavilion administrativ şi de comandă la parter, iar la etaj sunt spaţii destinate cazării pentru condamnati .
Noua clădire a închisorii ordonată a se construi de către domnitor, pe acelaşi teren unde se afla castelul său, avea forma unei potcoave, iar intrarea în închisoare se făcea tot pe poarta castelului.
Capacitatea închisorii construite era de 12 camere, iar în fiecare camera încăpeau 25 până la 30 de condamnaţi, ceea ce înseamna că în închisoare în total puteau fi cazaţi până la 400 de condamnati.
Ansamblul de clădiri al închisorii formate astfel era folosit în felul următor: parterul pavilionului administrativ se folosea pentru administraţia închisorii, etajul era folosit pentru magazii şi pentru capelă, cele doua beciuri de la subsol au fost amenajate pentru bucătărie şi brutărie condamnaţi, închisoarea propriu zisă, era utilizată pentru cazarea condamnatilor pe timp de noapte, ziua aceştia fiind în ocne la extragerea sării.
Dupa zidirea închisorii, regimul de muncă şi de viaţă al condamnaţilor a devenit mai bun comparativ cu situaţia anterioară.
D.Rost A.Paun, directorul Ministerului Justitiei, prin Opis Domnesc, a fost însărcinat să stabilească regulamentul pentru acest aşezamânt, care a fost aprobat prin Ordonanta din 14 iulie 1855, „după ce a cercetat în fundul groapei ocnei starea osândiţilor şi prin al său raport a făcut o zugrăveală a vieţii osândiţilor”.
Un prim regulament „pentru ținerea tâlharilor în groapa ocnii” fusese elaborat în anul 1834 de către Iacovache Veisa și acorda însemnătate atribuții Cămării Ocnelor, nu s-au înregistrat progrese în ameliorarea condițiilor de viață ale condamnaților. Ideea înființării unei închisori pentru condamnații bolnavi exista din 1838 și a fost reluată în anul 1847 de către protomedicul Gheorghe Cuciureanu care propunea „o casă solidă” în ocnă, „un mic spital”, „un mic capital” la eliberare și educație duhovnicească săptămânal
În regulamentul stabilit pentru acest asezamânt au fost prevazute şi măsuri generale, legate de regimul deţinutilor:
· timpul petrecut de deţinuţi, în timpul zilei şi al nopţii, era supravegheat cu mare atenţie de director şi ajutoarele sale;
· îmbrăcăminte, uniforma şi potrivită cu lucrarea la care ei sunt întrebuintaţi;
· încăperile aerisite si afumate periodic cu răşini;
· deţinuţii scoşi la plimbare zilnic, păstrându-se regula tăcerii;
· dieta de calitate si îndestulătoare;
· pentru deţinuţii slăbiţi se afla în castel o infirmerie, iar cei bolnavi erau trimişi într-o secţie a spitalului public;
· doctorul consulta deţinuţii şi urmărea aplicarea dispoziţiilor cu privire la igienă – ca o măsură pentru păstrarea sănătăţii;
· paza garnizoanei era asigurată şi cu osândiţi, în locuri stabilite, pe rând, câte doi, în deplină tăcere;
· deţinuţii erau împărţiţi în trei categorii, după natura şi durata pedepsei;
· cele trei categorii de deţinuţi munceau, pe rând, astfel: una lucra în ocnă o saptamână iar doua în castel.
Osândiţii erau pregătiţii în anumite meserii, pe care să le poată practica şi după liberare, cum ar fi: confecţionarea de fitile, odgoane, rogojini, roţi, ţesături şi alte obiecte folositoare. O parte din valoarea obiectelor confecţionate în atelierele închisorii era utilizată în folosul aşezamântului, ” iar a patra parte a preţului lor se va depune într-o cutie şi se va trece de director într-o condică, iar banii se vor da la eliberarea osândiţilor ca să le fie mic capital la reîntoarcerea lor în sânul societăţii.
În cazul în care osânditul va muri înainte de liberare, acea sumă se va da familiei sale ” .
Pedepsele aplicate în caz de nerespectarea regulamentului erau:
· trimiterea din castel la groapa ocnei înaintea termenului;
· reducerea programului de plimbare;
· supunerea la munci mai grele;
· închiderea într-o celulă strâmtă şi întunecoasă;
· pedeapsa trupească era folosită în cazuri exceptionale, însă fără a compromite sănatatea osânditului.
Scopul înfiinţării acestui aşezamânt era: ” nu numai de a înfrâna şi pedepsi criminalul, ci şi a îndrepta pe vinovat prin lucrările blânde, omeneşti după exemplul Evangheliei „.
În felul acesta, închisorii îi va fi atribuită denumirea de ,, ÎNCHISOARE CENTRALĂ DE MUNCA SILNICĂ „ până în anul 1931, când, cu ocazia unui consult medical efectuat tuturor condamnaţilor de către Generalul Dr. Romanescu s-a constatat că cea mai mare parte a condamnaţilor erau grav bolnavi de tuberculoză pulmonară, astfel se hotărăşte încetarea folosirii condamnaţilor la munca în ocnă, transformând-o în închisoare TBC, iar cu această ocazie condamnaţii sănătoşi sunt transferaţi la închisorile din Aiud si Ocnele Mari, iar de la alte închisori din ţară se trimit aici numai condamnaţi bolnavi TBC.
Motivaţi de faptul că penitenciarul este aşezat într-o regiune montană în anul 1936 se începe construirea unei noi clădiri profil de sanatoriu TBC, alcătuită din trei nivele ( parter şi două etaje ) cu o formă arhitectonică specifică regiunii de munte, construcţia clădirii va dura trei ani.
În anul 1939 după darea în folosinţă a sanatoriului TBC, se trece treptat la demolarea vechii închisori ce fusese construită din dispoziţia domnitorului Grigore Ghica la anul 1851, iar din piatra rezultată se construieşte zidul împrejmuitor din jurul noului sanatoriu cu un perimetru de 563 m.l, îngrădind o arie totală de 19 641 m.p.
Din documentele studiate, precum şi din relatările celor mai vârstnici locuitori ai oraşului care au lucrat ca şi gardieni sau alte munci administrative, rezultă că în timp au executat pedepse următoarele categorii de condamnaţi;
În perioada 1851 – 1930 au fost condamnaţi de drept comun, criminali, tâlhari, condamnaţi la muncăsilnică pe viaţă, şi cei condamnaţi pe timp limitat.
Zeci de răsculați au fost închiși la închisoarea din Târgu Ocna în timpul Răscoalei din 1907, printre care se aflau țărani din comunele Onești, Dărmănești, Comănești, Brusturoasa și din satele Viișoara, Târgu Trotuș, Pârâu Boghii, Tisești și Gura Slănicului, dar și mineri de la ocnă. Pentru a preveni extinderea manifestațiilor și a unor eventuale violențe la Târgu Ocna au sosit 2 companii de soldați din Regimentul 31 Calafat și o companie din Regimentul 15 Roman.
iar toată acțiunea plănuită a se desfășura după normele testate la Pitești a fost suspendată.[2] În perioada 1950-1954 peste 55 de deținuți au murit ca urmare a condițiilor de detenție.
În perioada primului război mondial 1916 – 1919 infracţiunile care predominau au fost dezertările de pe front şi refuzul de a satisface serviciul militar.
În anul 1930 au început să fie aduşi şi deţinuţii comunişti, iar mai târziu după 23 august 1944 erau depuşi deţinuţii contrarevoluţionari, deţinuţii de drept comun şi deţinuţii minori.
Aceste categorii de deţinuţi, cu excepţia minorilor au fost atât bărbaţi cât şi femei, în perioada respectivă numărul acestora oscilând între 350 – 550.
În cursul anului 1950, la Târgu Ocna au fost transferați de la Penitenciarul Pitești câțiva zeci de foști studenți TBC-iști. În perioada 1949-1952, la Pitești, conducerea Ministerului de Interne și a Securității, în complicitate cu o echipă de torționari selectați din rândul condamnaților aflați atunci în penitenciarul de la Suceava, a inițiat și implementat un experiment care a vizat reeducarea și demascarea prin metode de tortură a deținuților. Acest fenomen a vizat și alte penitenciare din țară, printre care și Târgu Ocna. Datorită condițiilor speciale de detenție, a faptului ca închisoarea se afla amplasată în oraș, dar și din cauza unor inabilități ale Securității, reeducarea s-a dovedit a fi un eșec .
Până în anul 1977, aşezământul a funcţionat ca Spital Penitenciar cu profil TBC. În baza Hotărârii Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. şi a Decretului nr. 255/1977 Spitalul Penitenciar Târgu Ocna a fost desfiinţat, în locul lui fiind creat un camin de bolnavi cronici psihici.
În anul 1997, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1133/C, Spitalul Penitenciar a fost reînfiinţat, iar în prezent în cadrul spitalului se asigură asistenţă medicală persoanelor private de libertate diagnosticate cu tuberculoza pulmonară sau afecţiuni cronice, iar activităţile desfăşurate cu acestea au ca obiectiv, pe lângă realizarea actului medical, şi formarea unor deprinderi care să contribuie la reabilitarea comportamentală, diminuarea depresiei prin intervenţie socio-educativă datorată stării de boală şi care să răspundă nevoilor reale ale persoanei private de libertate bolnave.

Preluare foto .
Bibliografie:
Datele informative care au stat la baza întocmirii materialului au fost culese de la:
– Direcţia Arhivelor Statului Bacău
– Arhiva penitenciarului Spital Târgu Ocna.
– Documente de la Exploatarea minieră Târgu Ocna.
– Relatări şi declaraţii date de pemsionari ai acestui penitenciar, precum şi alte cadre din localitatea Târgu Ocna care au avut legături cu penitenciarul în perioada 1968.
– material documentar, prof. istorie Stoica Corneliu – imagini.
· „Calendar pentru romani” pe anul bisect 1856, anul al XV-lea, Iaşi, Institutul Albinei ( pag.67-75 )
· Drept execuţional penal – Petrache Zidaru, Bucuresti, 1997
· Istoria Oraşului Tg.Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918 – Corneliu Stoica, Oneşti,1999.

%d blogeri au apreciat: