Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Cititi integral Aici – Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Proiect de lege iniţiat de Guvern pentru starea de alertă/ Măsurile care vor fi intra în vigoare după 15 mai.

Cateva masuri care includ si Politia penitenciara ar fi:

Executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Art.56 – (1) Cu privire la executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, pot fi dispuse următoarele măsuri excepționale:
a) acordarea vizitei cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul de executare sau categoria din care fac parte persoanele private de libertate;
b) organizarea activităților din programul zilnic la care participă persoanele private de libertate, precum activități și programe educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, moral-religioase, instruire școlară și formare profesională, plimbare zilnică, astfel încât să se respecte timpul minim prevăzut de dispozițiile legale și desfășurarea acestora în grupuri restrânse, cu purtarea echipamentului de protecție individuală și respectarea regulilor de distanțare socială;
c) desfășurarea activităților lucrative, cu respectarea regulilor de distanțare socială, precum și a măsurilor de prevenție și siguranță medicală, respectiv cu purtarea echipamentului de protecție individuală;
d) restricționarea activității de transfer a unor efective mari de persoane private de libertate între locurile de deținere, cu excepția situațiilor impuse de urgențele medicale, solicitările exprese formulate de organele judiciare sau schimbarea regimului de executare, numai dacă în locul de deținere nu este organizată si executarea pedepsei pentru noul regim, precum și a transferurilor din motive de siguranță;
e) realizarea accesului persoanelor vizitatoare în locul de deținere numai cu echipamentul propriu de protecție, în vederea respectării măsurilor de prevenție și siguranță medicală;
f) acordarea dreptului la comunicări on-line,indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate și periodicitatea legăturii cu familia;
g) amânarea exercițiului dreptului la vizită intimă și punerea în aplicare a recompenselor cu permisiunea de ieșire din penitenciar, dacă prin acordarea acestora sunt afectate măsurile de prevenție și siguranță medicală;
h) relocarea unor efective mari de persoane private de libertate în alte locuri de deținere, indiferent de profilul acestora, în centre educative/centre de detenție, sau în alte stabilimente ori facilități de cazare aparținând unităților care fac parte din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, în situația existenței unui risc epidemiologic crescut sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar, cu afectarea persoanelor private de libertate sau a personalului, poate fi dispusă de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor;
i)stabilirearegulilordedistanțaresocială,amăsurilordeprevențieșisiguranță medicală necesar a fi respectate;
j) paza și supravegherea persoanelor private de libertate internate în unități sanitare publice, altele decât penitenciarele-spital, se poate realiza prin monitorizare video de la distanță, cu acordul medicului curant și cu informarea prealabilă a persoanei private de libertate cu privire la obligațiile și interdicțiile pe care le are pe perioada în care se află internată; pot fi aplicate și măsuri de siguranță prevăzute de legislația privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(2) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) trebuie să fie proporționale cu situația care le-a determinat și se comunică, alături de motivele care au stat la baza adoptării acestora, de îndată, ministrului justiției.
(3) La încetarea situației care a determinat dispunerea măsurilor potrivit alin. (1), administrația locului de deținere procedează la acordarea, eșalonată, a drepturilor al căror exercițiu a fost amânat pe durata stării de alertă, precum și la punerea în aplicare a recompenselor cu permisiunea de ieșire din penitenciar în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
§3. Dispoziții privind ascultarea persoanelor private de libertate
Art.57 – În cauzele penale, dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor părților, persoanele private de libertate sunt audiate prin videoconferință la locul de deținere, fără a fi necesar acordul acestora.

4. Organizarea activității polițiștilor de penitenciare

Art.58 – (1) Polițistului de penitenciare i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii. Modificarea locului și/sau felului muncii polițistului de penitenciare se realizează în raport de necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară.
(2) Concediul de odihnă, de odihnă suplimentar, fără plată, de studii și pentru formare profesională al polițistului de penitenciare, poate fi întrerupt unilateral de către directorul unității în care polițistul de penitenciare își desfășoară activitatea, în raport de necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității unde este încadrat polițistul de penitenciare sau al altei unități din poliția penitenciară.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu:

– Scopul acestei legi e protejarea sanatatii cetatenilor.

– Proiectul de lege cuprinde o serie de masuri, masuri care sa organizeze efectuarea unor actrivitati economice astfel incat sanatatea cetatenilor sa fie protejata.

– Proiectul are o parte generala. E vorba de un proiect de lege care se adreseaza duratei de stare de alerta. E un proiect flexibil. Partea substantiala a proiectului vizeaza masurile sectoriale pe fiecare domeniu in parte. Sunt masuri care se cunosc de catre opinia publica.

%d blogeri au apreciat: